Вгору
 • Вступ на навчання для здобуття ступеня «Магістр» в Європейському університеті
 •  

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
ІV рівня акредитації, ліцензія ВО №00228-022801 від 15.05.2017р.

Європейський університет здійснює прийом на навчання осіб, які мають диплом бакалавра або спеціаліста для здобуття ступеня «Магістр» за спорідненою та неспорідненою спеціальністю.

Абітурієнти, які вступають на споріднену спеціальність, при вступі на навчання складають фахове випробування та випробування з іноземної мови.

При вступі на навчання на основі диплома бакалавра за іншою спеціальністю, передбачено складання додаткового вступного випробування з базових дисциплін спеціальності.

Програми вступних фахових та додаткових екзаменів розміщено на сайті Європейського університету.

Спеціальності (спеціалізації), за якими здійснюється підготовка магістрів на основі диплому бакалавра або спеціаліста:

 1. Інформаційна бібліотечна та архівна справа.
 2. Економіка.
 3. Облік і оподаткування.
 4. Фінанси, банківська справа та страхування.
 5. Менеджмент (спеціалізації: менеджмент організації і адміністрування; менеджмент зовнішньо-економічної діяльності; менеджмент організації охорони здоров’я; менеджмент інноваційної діяльності; управління інноваційною діяльністю; менеджмент Шоу-Бізнесу; менеджмент безпеки підприємств)
 6. Маркетинг.
 7. Право.
 8. Комп'ютерні науки .
 9. Системний аналіз.
 10. Хореографія.
 11. Кібербезпека

1. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для вступників, які здобули ступінь бакалавра за спорідненою або неспорідненою спеціальністю за денною,  заочною,  дистанційною формую навчання.

Код спеціальності ступеня магістра

Вступні випробування

терміни навчання

024

Хореографія

вступний іспит з іноземна мова

Фахове випробування (додатковий фаховий)*

1р.5м.

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (додатковий фаховий)*

1р.5м.

051

Економіка

єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (додатковий фаховий)*

1р.5м.

071

Облік і оподаткування

єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (додатковий фаховий)*

1р.5м.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (додатковий фаховий)*

1р.5м.

073

Менеджмент

єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (додатковий фаховий)*

1р.5м.

075

Маркетинг

єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (додатковий фаховий)*

1р.5м.

081

Право

єдиний вступний іспит з іноземної мови

єдине фахове вступне випробування (додатковий фаховий)*

1р.5м.

122

Комп’ютерні науки

єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (додатковий фаховий)*

1р.5м.

125

Кібербезпека

єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (додатковий фаховий)*

1р.5м.

 *при вступі на іншу спеціальність

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови вступників розпочинається 13 травня та закінчується  о 18.00 годині 03 червня);

2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для навчання осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю за денною, заочною  або дистанційною формою

Код спеціальності ступеня магістра

Вступні випробування

терміни навчання

024

Хореографія

вступний іспит з іноземної мови

додаткове фахове випробування, фахове випробування

1р.5м.

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

вступний іспит з іноземної мови

додаткове фахове випробування, фахове випробування

1р.5м.

051

Економіка

вступний іспит з іноземної мови

додаткове фахове випробування, фахове випробування

1р.5м.

071

Облік і оподаткування

вступний іспит з іноземної мови

додаткове фахове випробування, фахове випробування

1р.5м.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

вступний іспит з іноземної мови

додаткове фахове випробування, фахове випробування

1р.5м.

073

Менеджмент

вступний іспит з іноземної мови

додаткове фахове випробування, фахове випробування

1р.5м.

075

Маркетинг

вступний іспит з іноземної мови

додаткове фахове випробування, фахове випробування

1р.5м.

081

Право

вступний іспит з іноземної мови

додаткове фахове випробування, фахове випробування

1р.5м.

122

Комп’ютерні науки

вступний іспит з іноземної мови

додаткове фахове випробування, фахове випробування

1р.5м.

125

Кібербезпека

вступний іспит з іноземної мови

додаткове фахове випробування, фахове випробування

1р.5м.

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

1.  Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання на спеціальність 024 «Хореографія» та на базі освітнього рівня бакалавр, магістр або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст:

 

Етапи вступної кампанії

Вступники на основі ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019р.

1 етап - 10 липня 2019р.
2 етап - 16вересня 2019 р.
3 етап  - 07жовтня2019р.

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині  23 липня 2019р.

1етап о 18.00 годині
23 липня 2019р.
2 етап – 09 жовтня 2019р
3 етап – 05 листопада 2019р.

Строки проведення додаткових та фахових випробувань

24 липня – 30 липня 2019р.

1 етап – 24 липня –  30 липня 201 9р.

2 етап -10 жовтня- 15 жовтня 2019 р.

3 етап - 06 листопада 14 листопада 2019р.

2. Вступ на основі здобутого ступеня бакалавра

 

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Подача заяв для вступників на  основі ступеня вищої освіти здобутого за іншою спеціальністю

                   13 травня-31 травня 2019р.

Реєстрація (заява) вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

13травня - до 18.00 03 червня 2019р.

Основна сесія єдиного вступного іспиту

02липня 2019р.

Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови

10 липня 2019р.

1етап- 10липня 2019р.
2етап-16вересня 2019р.
3етап-17жовтня  2019р.

Закінчення прийому заяв  від осіб, які вступають на основі  єдиного вступного іспиту з іноземної мови

 

23 липня 2019р.

1етап-23липня 2019р
2етап-09жовтня 2019р.
  3етап- 05листопада 2019р.

Строки проведення  фахових випробувань

22липня по 26липня 2019р.

1етап- 05липня по 26липня 2019р.
2етап- 10жовтня-15жовтня 2019р.
3етап- 06 листопада-14 листопада 2019р.

3.Вступ за спеціальними умовами, які вступають на основі вступних іспитів:

 

Етапи вступної компанії

Вступники на основі ступеню бакалавра, магістра,освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Прийом заяв та документів

17 червня 2019р. до 25 червня 2019р.

Вступний іспит з іноземної мови

02 липня 2019р.

Строки проведення  фахових випробувань

22 липня по 26 липня 2019р.

Для здобуття ступеня магістр  за спеціальністю 081«Право»

Вступ на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю:

 

Етапи вступної компанії

Вступники на основі ступеню бакалавра, магістра,  освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Подача заяв для вступників на  основі ступеня вищої освіти здобутого за іншою спеціальністю

13травня – 31травня 2019р.

Реєстрація (заяв) вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового   вступного    випробування        

13травня до 18.00. 03червня 2019р.

Основна сесія вступного іспиту з іноземної мови

02липня 2019р.

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування

04липня 2019р.

Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування 

10липня 2019р.

1етап- 10липня 2019р.
2етап-16вересня 2019р.
3етап-17жовтня  2019р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб вступають на основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування 

23липня 2019р.

1етап- 23липня 2019р
2етап-09жовтня 2019р.
3етап- 05листопада   2019р.

Порядок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення визначається Міністерством освіти і науки України.

 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard