Вгору
 • Вступ на навчання для здобуття ступеня «Магістр» в Європейському університеті
 •  

Інформація приймальної комісії
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
ІV рівня акредитації, ліцензія ВО №00228-022801 від 15.05.2017р.

Європейський університет здійснює прийом на навчання осіб, які мають диплом бакалавра або спеціаліста для здобуття ступеня «Магістр» за спорідненою та неспорідненою спеціальністю.

Абітурієнти, які вступають на споріднену спеціальність, при вступі на навчання складають фахове випробування та випробування з іноземної мови.

При вступі на навчання на основі диплома бакалавра за іншою спеціальністю, передбачено складання додаткового вступного випробування з базових дисциплін спеціальності.

Програми вступних фахових та додаткових екзаменів розміщено на сайті Європейського університету.

Спеціальності (спеціалізації), за якими здійснюється підготовка магістрів на основі диплому бакалавра або спеціаліста:

 1. Інформаційна бібліотечна та архівна справа.
  1. Спеціалізація – «Документознавство та інформаційна діяльність».
 2. Економіка.
  1. Спеціалізація – «Економіка підприємства».
 3. Облік і оподаткування.
 4. Фінанси, банківська справа та страхування.
  1. Спеціалізація – «Фінанси і кредит».
  2. Спеціалізація – «Банківська справа».
  3. Спеціалізація – «Фінанси, банківська справа та страхування».
 5. Менеджмент.
  1. Спеціалізація – «Менеджмент організацій і адміністрування».
  2. Спеціалізація – «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності».
  3. Спеціалізація – «Менеджмент інноваційної діяльності».
  4. Спеціалізація – «Управління інноваційною діяльністю».
 6. Маркетинг.
 7. Право.
 8. Комп'ютерні науки .
  1. Спеціалізація – «Інформаційні управляючі системи та технології».
 9. Системний аналіз.
  1. Спеціалізація – «Системи і методи прийняття рішень».
 10. Хореографія.
 11. Кібербезпека

 

Терміни прийому заяв та документів для здобуття ступеня магістра Вступники на основі ступеню бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 р. 1) 13 лютого 2017 р.
2) 12 липня 2017 р.
3) 18 вересня 2017 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові випробування о 18.00 годині
24 липня 2017 р.
1) 06 березня 2017 р.
2) 24 липня 2017 р.
3) 26 вересня 2017р.
Строки проведення додаткових та фахових випробувань 25 липня –
31 липня 2017 р.
1) 07-12 березня 2017 р.
2) 25-31 липня 2017 р.
3) 25-31 вересня 2017 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше
12.00 години
01 серпня 2017 р.
1) 13 березня 2017 р.
2) 01 серпня 2017 р.
3) 10 жовтня 2016 р.
Терміни зарахування вступників 12 серпня 2017 р. 1) 14 березня 2017 р.
2) 18 серпня 2017 р.
3) 20 жовтня 2017 р.

Європейський університет здійснює прийом на навчання осіб, які мають диплом бакалавра або спеціаліста для здобуття ступеня «Магістр» за спорідненою та неспорідненою спеціальністю.

Абітурієнт, які вступають на споріднену спеціальність, при вступі на навчання складають фахове випробування та випробування з іноземної мови.

Абітурієнт, які вступають на не споріднену спеціальність, при вступі на навчання складають фахове випробування, та додаткового  випробування з базових дисциплін спеціальності та  випробування з іноземної мови.

Для вступу за спеціальністю 081 «Право» – бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові:

 • тест з права;
 • тест загальної навчальної правничої компетентності;
 • тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).

Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно до законодавства.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Етапи вступної компанії для  081 Право

Етапи вступної компанії Вступники на основі ступеню бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 р. 12 липня 2017 р.
18 вересня 2017 р
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати єдине
Фахове вступне випробування
о 18.00 годині
25 липня 2017 р.
о 18.00 годині
25 липня 2017 р.
10 жовтня 2017 р
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які
Здобувають за іншою спеціальністю (напрям підготовки)
о 18.00 годині
17 липня 2017
о 18.00 годині
17 липня 2017
Строки проведення додаткових та фахових випробувань 18 липня по 20 липня 2017 р. 18 липня по 20 липня 2017 р.
Зовнішнє незалежне оцінювання з права 03 серпня 2017р.
о 10.00 годині
03 серпня 2017р.
о 10.00 годині
Додатковий ЗНО 14 серпня 2017 р
о 10.00 годині
14 серпня 2017 р
о 10.00 годині
Термін оприлюднення рейтингового списку 12 год.00хв.
29 серпня 2017 р.
12 год.00хв.
29 серпня 2017 р.
01 жовтня 2017 р.
Терміни зарахування вступників 05 вересня 2017 р. 05 вересня 2017 р.
20 жовтня 2017 р.

 

 • Останні новини
 •  
 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard