Вгору
  • Історія
  •  

Серед розмаїття вищих навчальних закладів приватної  форми власності, народ­жених після здобуття Україною неза­лежності, Європейський універси­тет — один з перших і найбільш відомих. За 25 років своєї діяльності університет здо­був вагомий авторитет серед освітянських та ділових кіл нашої держави. Європейський університет сьогодні — це сучасний багатопрофільний вищий навчальний заклад. За різними формами навчання тут проходять підготовку та перепідготовку десят­ки тисяч майбутніх фахівців. Випускники університету займають високі посади на багатьох перспективних підприємствах, фірмах та в організаціях як в Україні, так і за кордоном.

Європейський університет був заснований у 1991 р. родиною Тимошенків. З першого дня існування університет очолює ректор – Іван Іванович Тимошенко, професор, Голова Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, Заслужений працівник освіти України.

Створення нового вищого навчального закладу - це була відповідь на виклик часу і потре­би молодої незалежної України у нових фахівцях: менеджерах, маркетологах, еко­номістах, комп'ютерщиках, для яких на той час не було ні підручників, ні програм.

У самій назві університету втілена ідея національного виміру – домогтися того, щоб саме в Україні молоді люди могли б мати усі сучасні умови, міжнародні стандарти і технології навчання, такий рівень професійної підготовки, який би дозволив випускникам конкурувати на міжнародному ринку праці.

Тимошенки зуміли зібрати та використати досвід кращих національних і зарубіжних ви­щих навчальних закладів, створити потужне сучасне видавництво, де вийшов перший в Україні підручник і словник з політології, по­над 100 українських підручників та навчаль­них посібників для студентів економічних спеціальностей. В університеті була створена перша кафедра практичного підприємницт­ва. Десятки студентів отримали можливість брати участь у створенні малих підприємств, проходити практику та тренінги з бізнесу.

Особливим досягненням є те, що у Євро­пейському університеті вперше в Україні створена унікальна навчально-наукова сис­тема неперервної освіти з єдиною кон­цепцією навчання і виховання, що включає ди­тячу установу школу-сад «Євроленд», гімназію «Євроленд», центр «Абітурієнт», бізнес-коледж, бакалаврат і магістратуру, аспіранту­ру та докторантуру, курсова підготовку та навчально-тренувальну практи­ку з базових спеціальностей. Важливо підкреслити, що започаткована у 1991 році, ця система сьогодні в повній мірі реалізуєть­ся в конкретних результатах. Серед випускників університету є молоді люди, які у свій час пройшли дитячий садок, школу, гімназію, університет, навчаються тут в аспірантурі, вже отримали наукові звання.

Історія1989-1991 рр. — курсова підготовка з бухгалтерського обліку, основ підприємницької діяльності, психологічні тренінги, видавнича діяльність, соціологічні дослідження, бізнес-планування. Формування вищого навчального закладу.

1991 р., липень — створення Українського вільного інституту-коледжу — вищого навчального закладу для підготовки спеціалістів з економіки, основ підприємництва та управління в умовах ринкових відносин.

жовтень — реорганізація Українського вільного інституту-коледжу в Український інститут менеджменту. Підготовка фахівців з економіки, менеджменту, основ підприємництва і бізнесу (дворічний курс).

1992 р., лютий — перейменування в Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу та надання права підготовки фахівців з повною вищою освітою на рівні спеціаліста. жовтень — юридична реєстрація вищого навчального закладу в статусі СП "Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу" — УФІМБ.

Історія1993 р., червень — отримання першої ліцензії Міністерства освіти України за напрямами 0501 — «Економіка» та 0502 — «Менеджмент» за III рівнем акредитації.

1994 р. — відкриття філії у Донецьку.

1994 р. — відкриття філії у Запоріжжі.

1994 р. — відкриття філії у Нікополі.

1994 р. — відкриття філії у Полтаві.

1994 р. — відкриття філії у Севастополі.

1995 р. — відкриття філії в Умані.

1996 р. — відкриття філії у Житомирі.

1996 р. — відкриття філії у Конотопі.

1997 р. — відкриття філії у Вінниці.

1997 р. — відкриття філії у Кривому Розі.

1997 р. — відкриття філії у Миколаєві.

1997 р., червень — перереєстрація у вищий заклад освіти «Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу».

1997 р., жовтень — перша акредитація Міністерства світи України Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу за вищезазначеними напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Історіявересень — відкриття аспірантури.

жовтень — надання права Вченій раді інституту присвоювати вчені звання доцента та професора.

1998 р. — відкриття філії у Кузнєцовську.

1998 р. — відкриття філії у Рівному.

1998 р., травень — вихід першого номера наукового журналу «Економіка і управління».

1998 р., червень — отримання ліцензії на підготовку за напрямом 0804 — «Комп'ютерні науки».

1999 р., червень — отримання нового статусу навчального закладу під назвою «Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу»— ЄУФІМБ. Відкриття магістратури, отримання ліцензії Міністерства освіти і науки України за IV рівнем акредитації з напрямів: 0501 — «Економіка», 0502 — «Менеджмент».

2000 р. — відкриття філії у Львові.

2000 р. — відкриття філії у Одесі.

2000 р. — відкриття філії у Сімферополі.

2000 р. — відкриття філії у Черкасах.

2000 р. — відкриття філії у Ялті.

2000 р., жовтень — отримання Свідоцтва про Спеціалізовану вчену Раду по захисту кандидатських десиртацій.

Історія2000 р. листопад — відкриття науково-дослідного Інституту стабілізації та розвитку економіки України.

2001 р. — відкриття філії у Кам'янець-Подільському.

2001 р. — відкриття філії у Міжгір'ї.

2001 р. — відкриття філії у Нітишині.

2001 р. — відкриття філій у Тернополі, Херсоні та Чернігові.

2002 р. вересень — відтворення науково-навчального Інституту права та безпеки підприємництва.

2002 р., лютий — отримання ліцензії Міністерства освіти і науки України з напряму 0601 — "Право".

Історіячервень — акредитація університету за напрямом 0502 — «Менеджмент». Отримання ліцензії Міністерства освіти і науки України з напряму 0201 — «Культура», спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»

листопад — отримання ліцензії Міністерства освіти і науки України за всіма вищезазначеними напрямами з включенням філій (АА № 235105).

серпень — відкриття бізнес-коледжу Європейського університету.

2003 р., квітень — відкриття науково-навчального Інституту регіонального розвитку.

2003 р., травень — випуск першого номеру журналу «Пошук»

2003 р., лютий — отримання ліцензії Міністерства освіти і науки України з напряму 1601 — «Інформаційна безпека» та з напряму 0501 — «Економіка і підприємництво» (молодший спеціаліст).

Історіяквітень — отримання ліцензії Міністерства освіти і науки України з напряму 0804 — «Комп'ютерні науки», спеціальність: 5.080406 «Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень», спеціальність 5.080405 «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем» та з напряму 0915 — «Комп'ютерна інженерія», спеціальність: 5.091504 «Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж».

липень — друга акредитація спеціальностей з напрямів підготовки «Економіка та підприємництво» і «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Отримання ліцензії Міністерства освіти і науки України з напряму 0708 — «Екологія», спеціальність: «Екологія та охорона навколишнього середовища».

вересень — підтвердження ліцензії Міністерства освіти і науки України за 8 напрямами та 15 спеціальностями підготовки фахівців, у т.ч. у філіях 24 міст України (АА № 521214).

2004 р. — відкриття філії у Пирятині.

грудень — отримання свідоцтва про внесення університету до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

2005 р. червень — акредитація Європейського університету в цілому за IV рівнем (протокол ДАК 21.06.2005 №26).

2006 р. березень — створення Інституту розвитку ініціатив студентського самоуправління — ІРІСС (14.03.2006 р.).

Ліцензування спеціальності 7.060101 «Правознавство».

Ліцензування спеціальностей відокремленого підрозділу в м. Пирятині на рівні молодшого спеціаліста (діловодство, бухгалтерський облік, обслуговування інтелектуальних та комп’ютерних систем та мереж, прикладна екологія).

квітень — акредитація на рівні магістра спеціальностей фінанси, облік і аудит, економіка підприємства, маркетинг.

Акредитація на рівні спеціаліста спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

Акредитація на рівні бакалавра спеціальності «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом».

Акредитація на рівні молодшого спеціаліста спеціальності «Економіка підприємства» у відокремленому підрозділі в м. Черкаси.

жовтень — акредитація на рівні спеціаліста спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

Акредитація на рівні молодшого спеціаліста спеціальностей «Прикладна екологія», «Діловодство», «Бухгалтерський облік» у відокремленому підрозділі в м. Пирятин.

2007р., червень — друга акредитація на рівні бакалавра і спеціаліста спецальностей «Інформаційні управляючі системи і технології» та «Інтелектуальні системи прийняття рішень» в т.ч. Донецькій, Житомирській, Конотопській, Криворіжській, Кримській, Львівській, Миколаївській, Нікопольській, Рівненській, Севастопольській, Тернопільській та Ялтинській філіях.

2007р., листопад — акредитація молодших спеціалістів зі спеціальностей «Банківська справа» у Кам’янець-Подільській, «Економіка підприємства» та «Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень» у Криворізькій, «Комерційна діяльність» у Миколаївській, «Економіка підприємства» у Нікопольській, «Фінанси» у Полтавській, «Обслуговування комп‘ютерних та інтелектуальних систем і мереж» у Пирятинській філіях, акредитація бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» у Ялтинській філії;

2008р., липень – ліцензування магістрів зі спеціальностей «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління інноваційною діяльністю»

акредитація молодших спеціалістів зі спеціальностей «Економіка підприємства» у Бізнес-коледжі та «Фінанси» у Львівській філії;

акредитація спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси», «Банківська справа», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у головному ВНЗ (м. Київ);

акредитація бакалаврів та спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси», «Банківська справа», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у Вінницькій філії;

акредитація бакалаврів та спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси», «Банківська справа», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у Донецькій філії;

акредитація бакалаврів та спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси», «Банківська справа», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у Житомирській філії;

акредитація бакалаврів та спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит», «Економіка підприємства» у Запорізькій філії;

акредитація бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності «Менеджмент організацій» у Кам‘янець-Подільській філії;

акредитація бакалаврів та спеціалістів зі спеціальностей «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Менеджмент організацій» у Конотопській філії;

акредитація бакалаврів та спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у Криворізькій філії;

акредитація бакалаврів та спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси», «Банківська справа», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у Львівській філії;

акредитація бакалаврів та спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси», «Банківська справа», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у Миколаївській філії;

акредитація бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності «Менеджмент організацій» у Нікопольській філії;

акредитація бакалаврів та спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси», «Банківська справа», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент організацій» в Одеській філії;

акредитація бакалаврів та спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит», «Маркетинг», «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у Полтавській філії;

акредитація бакалаврів зі спеціальностей «Фінанси», «Банківська справа», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», бакалаврів та спеціалістів зі спеціальностей «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у Рівненській філії;

акредитація бакалаврів зі спеціальностей «Фінанси», «Банківська справа», бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності «Менеджмент організацій» у Севастопольській філії;

акредитація бакалаврів зі спеціальностей «Фінанси», «Банківська справа», «Облік і аудит», бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності «Менеджмент організацій» у Кримській філії;

акредитація бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності «Менеджмент організацій» у Тернопільській філії;

акредитація бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності «Менеджмент організацій» в Уманській філії;

акредитація бакалаврів та спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси», «Банківська справа», «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у Херсонській філії;

акредитація бакалаврів та спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Менеджмент організацій» у Черкаській філії;

акредитація бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності «Менеджмент організацій» у Чернігівській філії.

2008р, грудень – продовження ліцензії на підготовку іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями).

2009р., липень – акредитація бакалаврів зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища»;

акредитація бакалаврів та спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит», «Економіка підприємства» у Нікопольській філії;

акредитація спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси», «Банківська справа», «Облік і аудит», «Економіка підприємства» у Рівненській філії;

акредитація спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси», «Банківська справа» у Севастопольській філії;

акредитація спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси», «Банківська справа», «Облік і аудит» у Кримській філії;

акредитація бакалаврів зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології», бакалаврів та спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси», «Банківська справа», «Облік і аудит», «Економіка підприємства» в Уманській філії;

акредитація бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності «Економіка підприємства» у Чернігівській філії.

  • fb
  • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard