Вгору
  • Ректорат Європейського університету
  •  

Ректор Європейського університету
Тимошенко Олена Іванівна

 Доктор філософських наук, доцент, Відмінник освіти України.

Народилася в місті Львові. В 1980 році закінчила історичний факультет Запорізького державного педагогічного  інституту. У 2013 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор філософських  наук за спеціальністю філософія освіти.

З 1991 р. – співзасновник та проректор Європейського університету.

З 2002 р. - О.І. Тимошенко обіймала посаду директора Навчально - наукового інституту права та безпеки підприємництва Європейського університету. Активний розробник актуальних проблем теорії і практики забезпечення безпеки підприємництва.

Особливим досягненням О.І. Тимошенко є те що, вона стала автором запровадженої педагогічної системи безперервної освіти, складовими якої є: ясла-садок та ліцей «Євроленд» при Європейському університеті.

З 2021р. – Тимошенко О.І. є ректором Європейського університету.

Має друковані посібники: «Історія України у запитаннях і відповідях», «Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом», «Етика і етикет сучасного бізнесу — запорука економічної безпеки», «Противодействие рейдерству», монографію – «Філософія як методологія формування та впровадження високих педагогічних технологій»  та ряд статей в педагогічній та юридичній пресі. Загалом - автор понад 70 наукових праць.

Організатор щорічної конференції «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти». Голова редакційної колегії збірника щорічно] міжнародної науково-практичної конференції « Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації».

Тимошенко О.І. нагороджена Нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Знаком «За розбудову освіти», Почесною грамотою Міністерства юстиції України, Почесною грамотою Київського міського голови, Подякою Київського міського голови, Нагрудним знаком «Василь Сухомлинський», Орденом Ломоносова, Грамотою Головного управління у справах сім’ї та молоді Київської міської  державної адміністрації, Орденом «Громадянської мужності»,  Відзнакою ОГФ України ОГП ДК , Почесною відзнакою «За духовне відродження нації», «Золотий Знак УСПП», Орденом «Святих Кирила і Мефодія» УПЦ Київського Патріархату, Нагрудним пам´ятним знаком «П´ять років ОГФ України ОГП ДК», Грамотою Святошинської районної в місті Києві Державної адміністрації управління освіти, Орденом Святої Рівноапостольної Княгині Ольги, Орден Святої Великомучениці Варвари УПЦ Київського Патріархату, Медаль Національної Академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода».

Річний звіт ректора


Проректор з юридичних питань та міжнародних зв'язків
Тимошенко Максим Олександрович

 Кандидат юридичних наук, доцент.

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, член спеціалізованої ради із захисту дисертацій, адвокат.

У 2008 р. закінчив Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», а в 2011 році в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право на тему: «Правове регулювання господарської діяльності приватних вищих навчальних закладів». Науковий керівник – доктор юридичних наук В.І. Семчик.

Автор 3 монографій та понад 50 наукових праць.

У системі вищої освіти працює 12 років.

Брав безпосередню участь у діяльності робочої групи з підготовки чинного Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 р. та роботі сектору з підготовки пропозицій щодо підвищення рівня теоретичної і практичної підготовки фахівців у галузі права. Входить до робочої групи по підготовці змін до Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р.

За свою активну громадську та професійну роботу нагороджений низкою відомчих відзнак і подяк органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема: подякою Міністерства юстиції України за особистий вклад у реалізацію державної правової політики, спрямованої на підвищення рівня правосвідомості, правової культури населення, вдосконалення юридичної науки і практики та високий рівень організації і проведення заходів для студентів-юристів та молодих правників; почесною грамота Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації; орденом святих Кирила і Мефодія; подякою Прем’єр-міністра України; подякою Міністерства освіти і науки України.­­­

В Європейському університеті працює з 2008 року. Обіймав посади старшого викладача, заступника декана юридичного факультету, завідувача юридичного відділу. У 2015 р. призначений на посаду проректора.


Проректор з фінансово - економічних питань
Тимошенко Андрій Олександрович

Доктор економічних наук.

Народився 5 липня 1989 року в м. Київ. У 2011 році закінчив Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет». У 2013 захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю гроші, фінанси і кредит, а в 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук за спеціальністю гроші, фінанси і кредит. Тема дисертації «Фіскальна політика України в умовах євроінтеграції». Науковим публікацій більше 60 праць з них 4 опубліковані в журналах Scopus і Web of Science.

В Європейському університеті працює з 2011 року. Обіймав посади: керуючого навчально - тренувального банку, декана факультету економіки та менеджменту, директора планово- фінансового департаменту. У 2019 році призначений на посаду проректора з фінансово - економічних питань.


Проректор з навчально-методичної роботи
Ягодзінський Сергій Миколайович

Доктор філософських наук, професор, Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Член Соціологічної асоціації України, Експерт Національного фонду досліджень України, член двох Спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, член редакційних колегій чотирьох фахових наукових журналів України й США.

Народився 2 березня 1979 року. В 2001 році закінчив фізико-математичний факультет КДПУ ім. Володимира Винниченка. В 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю соціальна філософія та філософія історії. Тема дисертації «Соціокультурний потенціал глобальних інформаційних мереж». У 2018 році присвоєно вчене звання «професор». У науковому доробку – біля 200 наукових та навчально-методичних праць, з яких 8 монографії, 15 підручників, 12 публікацій у журналах Scopus і Web of Science. У системі вищої освіти працює 20 років. Обіймав посади: старшого викладача, доцента, професора, директора навчально-наукового інституту, декана факультету.

Нагороджений Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України, Нагрудним знаком «За сумлінну працю», грамотами та подяками ректора.


Вчена рада Європейського університету

Прізвище, ім’я,
по батькові
Посада, науковий ступінь,
вчене звання
1 ТИМОШЕНКО
Олена Іванівна
Ректор Університету, доктор філософських наук, Голова Вченої ради Університету
2 ТИМОШЕНКО
Максим Олександрович
Проректор з юридичних питань та міжнародних зв’язків, кандидат юридичних наук, доцент, заступник Голови Вченої ради Університету
3

ТИМОШЕНКО

Андрій Олександрович

Проректор з фінансово-економічних питань, доктор економічних наук, доцент
Члени Вченої ради
4

ЯГОДЗІНСЬКИЙ

Сергій Миколайович

Доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи 
5

ВАСЮТКІНА

Наталія Володимирівна

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та маркетингу 
6

БАСАЙ

Віктор Давидович

Доктор юридичних наук, професор,  професор кафедри права 
7

ГРИВКІВСЬКА

Оксана Василівна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, екології та практичного підприємництва 
8

ПРОКОПЕНКО

Наталія Семенівна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування 
9

ХВОРОВ

Михайло Михайлович

Доктор хімічних наук, професор, професор кафедри економіки, екології та практичного підприємництва
10

ШОСТАКОВСЬКА

Антоніна Віталіївна

Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу
11

ШПИЛЬОВА

Віра Олексіївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Черкаської філії
12

ДУДНІКОВА

Ірина Ігорівна

Доцент, завідувач відділу аспірантури і докторантури
13

ДЯКОН

Валерій Миколайович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, директор Уманської філії
14

КУРГУЗЕНКОВА

Людмила Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент декан факультету інформаційних систем та технологій
15

ПІСНИЙ

Богдан Михайлович

Кандидат економічних наук, доцент, директор Львівської філії
16

СКЛЯРЕНКО

Олена Вікторівна

Кандидат фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій, кібербезпеки та математичних дисциплін
17

ХАРЧУК

Тетяна Валеріївна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, вчений секретар
18

ІЄРУСАЛИМОВ

Ігор Олександрович

Кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету
19

ШИЯН

Оксана Миколаївна

Кандидат соціологічних наук, доцент, декан факультету економіки та менеджменту
20

ШПИЛЬОВИЙ

Віктор Андрійович

Кандидат економічних наук, доцент, директор Черкаської філії
21

КРАВЧУК

Петро Юрійович

Кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права
22

ПАЛЬКЕВИЧ

Юлія Святославівна

Кандидат економічних наук, доцент, в. о. директора фахового бізнес-коледжу
23

ІВАНЮК

Ольга Володимирівна

Директор бібліотеки
24

КОЗИНЕЦЬ

Анатолій Олександрович

Завідувач навчальної частини
25

СОКОЛОВА

Тамара Миколаївна

Завідувач відділу управління персоналом
26

СУКАЧОВА

Валентина Олександрівна

Головний бухгалтер
27

ВЕЧЕРЯ

Микола Ростиславович

Аспірант кафедри права
28

ТОНКОВИД

Тимофій Арсентійович

Голова студентської ради, студент факультету інформаційних систем та технологій

 

  • fb
  • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard