Вгору
  • Ректорат Європейського університету
  •  

Ректор - Тимошенко Іван Іванович

Професор Тимошенко І.І. - Заслужений працівник освіти України, Голова Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, дійсний член Міжнародної академії авторів наукових відкриттів і винаходів, почесний професор Міжна­родного університету (м.Відень) та Українсько-американського  гуманітарного інституту «Вісконсінський міжнародний університет(США)».

Народився 14 березня 1937 року на Донеччині. Після закінчення Львівського державного університету ім. І.Франка у 1960 році працював директором середніх шкіл Львівської області (1960-1967рр.); асистентом, доцентом Запорізького машинобудівельного та Запорізького індустріального інститутів (1967-1986 рр.); доцентом Київського інституту легкої промисловості (1986-1991 рр.).

У 1991 р. разом з дружиною та донькою заснував один із перших вищих навчальних закладів приватної форми власності в Україні. Без жодних інвестицій був створе­ний сучасний вищий навчальний заклад з висо­кокваліфікованим професорсько-викладаць­ким складом. В університеті є потужна матеріальна база для навчан­ня, наукових досліджень, відпочинку й проживання учнів і студентів. Су­часний зміст освіти, інноваційний пошук — ознаки Європейського уні­верситету.

У вересні 2008 р. Міжнародна корпорація громадських організацій Європейська Асамблея Бізнесу відзначила Європейський університет міжнародною нагородою "Європейська якість".

Тимошенко І.І. – є автором більше 50-ти наукових та навчально-методичних праць з історії, економіки, менеджменту підприємства та проблем вищої освіти.

Нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «Петро Могила», Почесною відзнакою Міністерства економіки України «За сумлінну працю», Почесною грамотою Київського міського голови.


Перший проректор
Тимошенко Зоя Іванівна

Кандидат філософських наук, професор.

Народилася 12 березня 1937 року на Нікопольщині. У 1959 році закінчила Львівський державний університет ім. І.Франка.

У системі освіти працює більше 55 років. Співзасновник Європейського університету. Від моменту заснування - перший проректор.

Тимошенко З.І. безпосередньо займається організацією навчального процесу, керує роботою кафедр та аспірантами не тільки у головному  ВНЗ у м. Києві, а й у філіях Європейського університету, розміщених практично у всіх регіонах України.

Напружену працю по розвитку Європейського університету Тимошенко З.І. успішно поєднує з науково-дослідною та науково-методичною діяльністю. Вона є автором понад 90 друкованих праць з питань філософії, політології, освіти та соціально-політичних аспектів розвитку суспільства. Підготувала п’ять кандидатів наук з політичних наук.

Тимошенко З.І. нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Нагрудним знаком «Відмінник освіти України» та іншими нагородами.


Проректор з наукової роботи
Оніщенко Ірина Григорівна

Доктор політичних  наук, професор, академік Академії політичних наук України.

Народилася 28 серпня 1959 року у місті Києві. В 1982 р. закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка. У системі освіти працює понад 30 років. В 1998 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю етнополітологія та етнодержавознавство. У науковому доробку — більше 200 наукових робіт, в т.ч. 10 монографій, 20 підручників та навчальних посібників. Сфера наукових інтересів — управління політичними системами, глобалізація та геополітика, етнополітичні процеси в Україні та світі, міжнародні відносини, світові освітні системи.

Оніщенко І.Г. нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України,  Почесною грамотою Міністерства юстиції України, Нагрудним знаком «Відмінник освіти України», орденом «За розбудову освіти» та ін.


Проректор з юридичних питань та міжнародних зв'язків
Тимошенко Максим Олександрович

Кандидат юридичних наук, доцент.

У 2008 р. закінчив Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», а в 2011 році в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право на тему: "Правове регулювання господарської діяльності приватних вищих навчальних закладів".

Член громадської ради при Міністерстві юстиції України. Є автором більше 30 наукових та науково-методичних праць.

В Європейському університеті працює з 2008 року. Обіймав посади старшого викладача, заступника декана юридичного факультету, завідувача юридичного відділу. У 2015 р. призначений на посаду  проректора.


Проректор з науково-педагогічної роботи, директор інституту права та безпеки підприємництва,  директор навчального комплексу Ясла-садок та ліцей «Євроленд»
Тимошенко Олена Іванівна

Доктор філософських наук, доцент, Відмінник освіти України.

Народилася 26 травня 1959 року в м. Львів. В 1980 році закінчила історичний факультет Запорізького державного педагогічного  інституту.

З 1991 р. - співзасновник та проректор Європейського університету.

Автор запровадженої педагогічної системи безперервної освіти: ясла-садок — ліцей «Євроленд» при Європейському університеті.

Активний розробник актуальних проблем теорії і практики забезпечення безпеки підприємництва.

Має друковані посібники: «Історія України у запитаннях і відповідях», «Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом», «Етика і етикет сучасного бізнесу — запорука економічної безпеки», «Противодействие рейдерству», монографію – «Філософія як методологія формування та впровадження високих педагогічних технологій»  та ряд статей в педагогічній та юридичній пресі. Загалом - автор понад 70 наукових праць.

Організатор щорічної конференції «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти». Голова редакційної колегії щорічного спеціалізованого збірника за матеріалами традиційної міжнародної науково- практичної конференції.

Тимошенко О.І. нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, Нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський», Подякою Київського міського голови, Почесною грамотою Київського міського голови та  Почесною грамотою Міністерства юстиції України, Орденом Ломоносова, Орденом Катерини Великої, Орденом Святої Великомучениці Варвари.

Проректор з навчально-методичної роботи
Ягодзінський Сергій Миколайович

Доктор філософських наук, професор, Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Член Соціологічної асоціації України, Експерт Національного фонду досліджень України, член двох Спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, член редакційних колегій чотирьох фахових наукових журналів України й США.

Народився 2 березня 1979 року. В 2001 році закінчив фізико-математичний факультет КДПУ ім. Володимира Винниченка. В 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю соціальна філософія та філософія історії. Тема дисертації «Соціокультурний потенціал глобальних інформаційних мереж». У 2018 році присвоєно вчене звання «професор». У науковому доробку – біля 200 наукових та навчально-методичних праць, з яких 8 монографії, 15 підручників, 12 публікацій у журналах Scopus і Web of Science. У системі вищої освіти працює 20 років. Обіймав посади: старшого викладача, доцента, професора, директора навчально-наукового інституту, декана факультету.

Нагороджений Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України, Нагрудним знаком «За сумлінну працю», грамотами та подяками ректора.

  • fb
  • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard