Вгору
 • Рівні навчання іноземців в Європейському університеті
 •  

Підготовче відділення

Підготовче відділення університету
(вступ та умови навчання)

Термін навчання – 10 місяців.

У програму підготовчого відділення входить:

 • вивчення української, російської або англійської мови;
 • поглиблене вивчення базових дисциплін загальноосвітньої школи.

Для зарахування на Підготовче відділення вступнику необхідно подати такі документи:

 • заяву-анкету встановленого зразка;
 • оригінал та копію документа про попередню освіту;
 • оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про успішність із навчальних дисциплін;
 • копію паспортного документа іноземця або іншого документа, що посвідчує особу, із засвідченим нотаріально перекладом українською мовою;
 • копію свідоцтва про народження;
 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, виданий не пізніше ніж за два місяці до в'їзду на навчання в Україну;
 • дійсний поліс медичного страхування з терміном дії один рік;
 • 6 матових кольорових фотокарток розміром 3,5х4,5.

Копії документів, зазначені вище, повинні мати нотаріально засвідчений переклад українською мовою.

Освітні документи вступників-іноземців, видані навчальними закладами інших держав, повинні проходити обов’язкову процедуру визнання в Міністерстві освіти і науки Україні.

Оплату процедури визнання здійснює замовник-іноземець.

У разі відсутності підтвердження автентичності та/або еквівалентності іноземного освітнього документа університет відраховує його власника.

Навчання на Підготовчому відділенні проводиться у відповідності до розроблених на основі типових програм робочих програм.

Навчальні плани і програми Підготовчого відділення Європейського університету відповідають державним стандартам та вимогам. Кожна дисципліна, яка викладається на Підготовчому відділенні, має необхідний блок навчально-методичної документації: робочі програми, методичні вказівки для практичних, лабораторних та самостійних занять, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, словники та ін..

 Бібліотека університету має достатню кількість посібників і підручників із дисциплін, які вивчаються на Підготовчому відділенні.

Формування академічних груп на Підготовчому відділенні відбувається по мірі прибуття слухачів на навчання.

За результатами успішного закінчення Підготовчого відділення іноземні громадяни отримують сертифікат офіційного державного зразка. Випускники Підготовчого відділення можуть також вступати в інші вищі навчальні заклади України, які мають відповідну ліцензію.

Іноземні громадяни, які пройшли навчальний курс на Підготовчому відділенні і не склали іспитів, можуть вступити на повторне навчання. 


Викладачі підготовчого відділення

Чумак Валентина Іванівна - Старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Скрипник Тамара Миколаївна - Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Солдатова Людмила Федорівна - Старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Гончарова Наталія Миколаївна - Кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Васєнков Олександр Вікторович - Старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін


Галерея


Навчання в аспірантурі

Умови вступу до аспірантури

 Навчання за спеціальностями:

 • 051 економіка;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 081 Право

  Документи, необхідні для вступу іноземного громадянина до університету:

 Для вступу до Європейського університету іноземний громадянин направляє до приймальної комісії заяву на бланку встановленої форми.

 Іноземний студент повинен додати до заяви такі документи:

 1. документ (оригінал та копія) про вищу освіту (освіта та кваліфікація), на підставі яких відбувається зарахування;
 2. додаток до документа (оригінал та копія) освітньо-кваліфікаційного (освітньо-кваліфікаційного) рівня, на підставі якого відбувається зарахування (за наявності);
 3. академічну довідку, видану закордонною / українською установою (у випадку поновлення навчання,  починаючи з другого курсу);
 4. оригінал та копії документа, що стосуються змісту навчальної програми за програмою попереднього рівня (рівня) вищої освіти, отриманих кредитів, тривалості навчання та успішності в навчальних дисциплінах;
 5. копія закордонного паспорту;
 6. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародною угодою, стороною якої є Україна;
 7. 6 фотографій, розмір 60 х 40 мм;

 Документи, зазначені в 1-5 абзацах, подаються українською мовою з нотаріальним посвідченням.

 Прийом іноземців, які перебувають в Україні з метою навчання, зарахування до аспірантури на ступінь доктора філософії триває протягом року.

 Термін навчання в аспірантурі - 4 роки.

 За допомогою зверніться до аспірантури та докторантури Європейського університету.

 Прийом документів за адресою:

 03155, Київ, метро "Святошин", Київ

 бульвар Академіка Вернадського, 16-а

 Тел .: (044) 423-00-51 (додати 224), 450 - 64-90.

 Факс: (044) 452-35-68

 Електронна пошта: aspirant@kyiv.e-u.in.ua

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard