Вгору
 • Факультет інформаційних систем та технологій Європейського університету
 •  

м.Київ, бул.Академіка Вернадського ,16в
Телефон/факс: (044) 424-13-86 (каб.408)

«Я не відчуваю страху перед комп’ютерами, я жахаюсь їх відсутності».
А. Азімов

Факультет здійснює підготовку фахівців (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) на наступними спеціальностями:

 • 122 «Комп’ютерні науки»
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»
 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Факультет інформаційних систем та технологій створено у структурі Європейського університету 23 лютого 1999 року.

Зараз факультет має розгалужену базу сучасної комп’ютерної техніки, яка налічує понад 70 персональних комп’ютерів 4-го покоління. Комп’ютерна база університету та факультету оновлюється кожні 2-3 роки. Кафедри факультету мають свої локальні інформаційні мережі з виходом в INTERNET.

Для отримання додаткових знань та практичного досвіду роботи в ІТ індустрії студенти без відриву від навчання на кафедрах факультету мають можливість приймати участь в освітніх проектах компанії Microsoft, GlobalLogic, SAS Україна, CyberBionic Systematics.

З метою посилення практичних навичок та для виконання навчальних, наукових проектів та практичної підготовки при факультеті діє інформаційно-технологічний бізнес інкубатор та FabLab (розборка зборка комп’ютерної техніки).

До складу факультету входять наступні кафедри:

 • Кафедра інформаційних систем та математичних дисциплін;
 • Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Для студентів факультету інформаційних систем та технологій створено:

 • умови для якісного та ефективного навчання. Усі види лекційних та практичних занять на факультеті проходять у спеціалізованих комп’ютерних аудиторіях університету з використанням мультимедійних проекторів, ПК, сенсорних дошок, інших сучасних технічних засобів навчання.
 • відпочинку, фізичного та культурного розвитку (гуртожиток, бібліотека, комп’ютерні класи, творчі гуртки, кафетерії, дискозала, спорткомплекс, база відпочинку).

Студенти факультету приймають активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах та являються їх призерами, друкують результати своїх досліджень у наукових виданнях Європейського університету та інших ВНЗ.

Кращі студенти мають змогу продовжити навчання в аспірантурі та приймати участь в навчальному процесі та науковій роботі.

Факультет щорічно проводить міжнародну науково-практичну конференцію «Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці і професійній діяльності правознавців», за матеріалами якої публікуються збірники статей та тез доповідей.

Можливості працевлаштування випускників нашого факультету.

Випускники можуть працювати на державних і приватних підприємствах та установах, у інформаційних та обчислювальних центрах, банківських структурах, а, також, фірмах і компаніях, пов’язаних з розробкою і експлуатацією обчислювальної техніки і програмного забезпечення на основі сучасних інформаційних технологій. Високий рівень підготовки на нашому факультеті, також, надає випускникам можливість працювати фахівцями з комп’ютерного моделювання та наукового програмування.

Додаткові переваги навчання на факультеті:

 • можливість навчання в Україні та Польщі;
 • можливість отримання подвійного диплому в Україні та Польщі;
 • удосконалення мовної підготовки (англійської, польської) та досвіду міжнародного спілкування;
 • практична підготовка на підприємствах України та Польщі.
 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard