Вгору
 • Кафедра міжнародного, господарського та цивільного права
 •  

Scire leges non hoc est verba earum tenere,
sed vim ac potestatem
знання законів - не в тому, щоб пам'ятати їх слова,
а в тому, щоб розуміти їх зміст

Адреса: Бульв. Кольцова 15В
Тел: 273-40-28,
E-mail: dekanat-uf@kyiv.e-u.in.ua

Вас вітає кафедра міжнародного, господарського та цивільного права!

Кафедра міжнародного, господарського та цивільного права бере свій початок з 2004 року та покликана забезпечити викладання нормативних гуманітарних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін у рамках підготовки фахівців за спеціальностю “Право”.

Основними видами діяльності кафедри є: науково – дослідницька, навчально – педагогічна, організаційно – методична, інформаційно-аналітична, експертна, прогностична, консультаційна.

Для розвитку практичних навичок в процесуальному праві при кафедрі працює спеціалізований кабінет – «Зала судових засідань».

Навчальні дисципліни, покладені на кафедру, органічно та послідовно відображені в навчальному плані всіх факультетів та форм навчання Європейського університету.

Кафедра бере участь в підготовці фахівців за 3 освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • Молодший спеціаліст (спеціальність: «Право»);
 • Бакалавр (напрями підготовки: «Право»);
 • Магістр (спеціальності: «Право»).

Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

 • Теорія держави і права
 • Конституційне право зарубіжних країн
 • Право (трудове)
 • Інформаційне право
 • Судовий захист у кримінальній юстиції України
 • Реформування судової системи України
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Право (адміністративне)
 • Право (господарське)
 • Основи юридичної клінічної практики
 • Правознавство
 • Право (адміністративне)
 • Історія держави і права України
 • Діловодство в юридичній практиці
 • Юридична деонтологія
 • Конституційне право України
 • Організація інформаційно-аналітичної роботи та наукових досліджень у правоохоронній сфері
 • Актуальні проблеми теорії держави і права
 • Філософія і соціологія права
 • Історія політичної та правової думки
 • Основи римського приватного права
 • Господарське право,
 • Господарський процес,
 • Цивільний процес,
 • Право соціального забезпечення та страхування,
 • Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання,
 • Правове регулювання страхування господарської діяльності,
 • Договірне право,
 • Національне законодавство та право єс,
 • Міжнародне публічне право,
 • Митне і податкове право,
 • Інвестиційне право,
 • Господарське право зарубіжних країн,
 • Корпоративне право,
 • Антимонопольне і конкурентне право,
 • Корпоративна соціальна відповідальність,
 • Інтелектуальна власність,
 • Природоохоронне законодавство та екологічне право,
 • Основи права єс,
 • Трудове право,
 • Цивільне право,
 • Цивільний процес,
 • Сімейне право,
 • Делікти в цивільному праві,
 • Актуальні проблеми цивільного права та процесу,
 • Фінансове право,
 • Житлове право,
 • Міжнародне приватне право,
 • Земельне право,
 • Аграрне право,
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення юридичної діяльності в сфері безпеки та інші.

Випускники кафедри застосовують набуті в університеті знання та навички практично у всіх галузях права,.

Вони можуть працювати на посадах:

 • суддів,
 • прокурорів,
 • адвокатів,
 • нотаріусів,
 • помічників суддей та адвокатів,
 • юристами в юридичних компаніях та фірмах,
 • юрисконсультами в народному господарстві,
 • в правоохоронних органах та прокуратурі.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях і міжнародних симпозіумах, у консультуванні працівників підприємств усіх форм власності, страхових компаній, правоохоронних органів, у наданні наукових висновків на запити державних органів.


Склад кафедри

 Кравчук Петро Юрійович

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Біографія:
Закінчив юридичний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ та факультет фінансів Національної академії державної податкової служби України.

У 2015 році захистив десертацію по темі: «Використання спеціальних знань під час розслідування грабежів і розбоїв» та здобув науковий ступіть кандидат юридичних наук.  за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність».

У 2019 році присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад  30 наукових публікацій.


 Кузьменко Анатолій Михайлович

Посада: доцент кафедри права

Вчене звання: доцент кафедри контррозвідувальної діяльності Національно академії СБ України

Наукова ступінь: кандидат юридичних наук із Забезпечення державної безпеки України

До кола наукових інтересів входять проблеми міжнародного права, геополітики, інформаційної, міжнародної, національної, державної, підприємницької безпеки, соціально-політичної конфліктології, господарського і цивільного права, вільно володію українською, російською, французькою і німецькою мовами

Дисципліни, які викладає на кафедрі:
Судочинство у господарських судах

Господарське право

Цивільне право

Сімейне право

Біографія:
Співзасновник і розробник навчальної програми юридичного факультету ПВНЗ Європейський університет за спеціалізацією «Правове забезпечення безпеки недержавних суб’єктів господарської діяльності», учасник ліквідації аварії на ЧАЕС – 2 ступеня, полковник запасу СБ України

Нагороди: медалі ветеран Збройних сил і Органів безпеки України

Автор понад 120 публікацій, у т. ч. (у співавторстві) 4 навчальних посібника, 2 підручника, 2 монографій, 2 енциклопедії – з інформаційної безпеки, міжнародного права і прав людини і громадянина; а також 8 комплексних лекційних циклів навчальних дисциплін з підготовки фахівців з безпеки: «Правові основи організації та функціонування системи фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні», «Організація та управління майновою та особистою безпекою підприємців», «Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємництва», «Організація та управління приватною детективною діяльністю», «Управління безпекою Служби судової охорони України», «Право міжнародної безпеки», «Проблеми євразійської та міжнародної безпеки», «Конфліктологія та теорія переговорів».


 Рассомахіна Ольга Андріївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Дисципліни, які викладає на кафедрі:

 • Діловодство в юридичній практиці
 • Трудове право
 • Міжнародне приватне право
 • Соціальне та медичне право

Біографія:

Науково-педагогічний стаж 16 років. Підготувала одного кандидата юридичних наук.

Особисті нагороди: Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації (2013р.); Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2013р.); Подяка Виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради (2015р.); Ювілейна почесна грамота Президії національної академії наук України (2018р.).

Автор більше 129 опублікованих наукових робіт, зокрема 26 статей у наукових фахових видання, співавтор 8 колективних монографій та 3  підручників з грифом МОН України.

Має другу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» та  кваліфікацію «професіонал з інтелектуальної власності».

З метою інтеграції у світовий академічний простір, широкого оприлюднення результатів досліджень має зареєстрований обліковий запис у пошукових системах Google Scholar та ORSID.

Підвищувала кваліфікацію та проходила стажування з отриманням відповідних свідоцтв та сертифікатів.

Веде активне наукове життя, постійно беру участь у науково-практичних заходах, конференціях, майстер-класах, тренінгах вебінарах, тощо.

Уподобання: мистецтво, поезія, подорожі.


Тимошенко Максим Олександрович

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

дисципліни, які викладає на кафедрі:

 • Господарське право
 • Господарський процес
 • Господарське право зарубіжних країн

Біографія:
Член громадської ради при Міністерстві юстиції України
До кола наукових інтересів  входять проблеми корпоративного права, господарське право, законодавство у сфері освіти.

Нагороди: подяка Міністерства юстиції України за особистий вклад у реалізацію державної правової політики, спрямованої на підвищення рівня правосвідомості, правової культури населення, вдосконалення юридичної науки і практики.

Автор понад 30 наукових публікацій, в тому числі однієї монографії.


Форостюк Олег Дмитрович

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

дисципліни, які викладає на кафедрі:

 • Природоресурсне право
 • Основи права Європейського Союзу
 • Імплементація права Європейського Союзу
 • Земельне право
 • Екологічне право
 • Теорія держави і права
 • Історія держави і права
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Філософія і соціологія права

Біографія:
Полковник у відставці, історик права, краєзнавець, громадський діяч. Коло наукових інтересів - вивчення питання взаємовідносин держави і церкви. До кола його наукових інтересів увійшли також проблеми подолання негативних наслідків радянської політики щодо релігії, оптимізація державно-церковних відносин на сучасному етапі та гармонізація міжконфесійних відносин в Україні та іх юридичне врегулювання.

Нагороджений митрополитом Володимиром (Сабоданом) орденом Нестора Літописця ІІ ступеня.

Навчався в Техаському християнському інституті, який закінчив з відзнакою, за що отримав лист подяки від голови комісії Конгресу США з науки.

Має близько 50 наукових праць.

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard